06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

21100329_1_20200902-104901.pdf

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf

พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม

7. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf
6. พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
5. พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2546.pdf
8. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.PDF
21100329_1_20200902-110537.pdf

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

21100329_1_20200902-112908.pdf

พรบ.การศึกษา