05. ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนทองเอนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ที่อยู่ : 54/2 หมู่ที่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 036-811621 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : admin@thongenschool.ac.th

 Facebook  :   โรงเรียนทองเอนวิทยา