02. ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลขที่  115  ม.8 ต.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เบอร์โทร  036-811621
E-mail  badpish@hotmail.com