สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 ตราประจำโรงเรียน    

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง  สติปัญญา

สีแดง หมายถึง  ความมุ่งมั่น อดทน