ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดและลักษณะของพื้นที่

โรงเรียนทองเอนวิทยา  มีเนื้อที่  8 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่  13 บ้านบึงอ้อ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   16110  โทรศัพท์  036-811621
เนื้อที่บริเวณโรงเรียนมีถนนผ่ากลางสนามและอาคารเรียนแยกเป็น  2  ส่วน อยู่คนละฟากถนนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอยู่บ้าง  
แต่โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดให้มี  ครูเวรประจำวัน และลูกเสือคอยบริการในช่วงเช้า – เย็นดูแลการข้ามถนนของนักเรียน  และได้จัดให้อาคารเรียนและบริเวณด้าน 
ทิศใต้ของถนนเป็นเขตการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและจัดกิจกรรมกีฬา ส่วนการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของถนน 
ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวก  ต่อการเรียนการสอนและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาการข้ามถนนได้มากชุมชนโดยรอบโรงเรียน  มีลักษณะดังนี้


ทิศเหนือ             ติดกับทุ่งนาและบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้าน
ทิศตะวันออก       ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนและใกล้กับโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง  วัดดงยางตลาดสดดงยาง  และคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน 

ทิศใต้               ติดกับทุ่งนาและบ้านเรือนประชาชน

ทิศตะวันตก         ติดกับบ้านเรือนของประชาชนและใกล้กับสถานีอนามัยทองเอน