นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง

ผู้อำนวยการ

กิจกรรมของโรงเรีน

-ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬานักเรียนปรำจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566ณ โรงยิมโรงเรียนทองเอนวิทยา  เพิ่มเติม

-ม.4 เข้าอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เพิ่มเติม
-ประชุมคณะทำงานตามโครงการเที่ยวชุมชน ยลของดี ไทย-ลาวแง้วทองเอน จังหวัดสิงห์บุรีวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566  เพิ่มเติม

-ท.อ. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566  เพิ่มเติม
-โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทฯวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เพิ่มเติม
-กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566  เพิ่มเติม
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพิ่มเติม
-โรงเรียนทองเอนวิทยา ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนตันแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 เพิ่มเติม

QRCODE EIT(2)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2) การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา